วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

การนิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประมวลภาพการนิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ
ในภาคการศึกษาที่ 2/2557

ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ


0 comments:

แสดงความคิดเห็น