วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประชาสัมพันธ์ค่าย Computer Camp เนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559


1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
1.   เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
2.   เป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์แบบเปิด Google Applications
3.   โรงเรียนเดียวกัน สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
2. การสมัคร
1.  วันที่ 15 ก.ค. – 10 ส.ค. 59 รับสมัครออนไลน์ที่   http://gg.gg/itcamp31
หมายเหตุ ขอเชิญเข้าร่วมไลน์กลุ่ม itcamp2016
โดยสามารถแอดไลน์เพื่อรับข้อมูลผ่าน QR Code นี้
หรือ  http://line.me/ti/g/mdYw88h8QD 

2.   วันที่ 13 ส.ค. 59 ยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการที่  http://gg.gg/itcamp32
3.   วันที่ 14 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อทาง
     - เว็บไซต์คณะวิทย์ฯ  http://web.yru.ac.th/science/web/ 
     - เว็บไซต์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  http://it.yru.ac.th/
     - กลุ่มไลน์  itcamp2016
4.   รับจำนวนไม่เกิน 80 คน ตามลำดับการยืนยันการสมัคร
5.   ผู้สมัครชำระค่าลงทะเบียนคนละ 150 บาท ในวันที่ 16 ส.ค. 59
หมายเหตุ
1) ค่าลงทะเบียน จัดเป็นค่าอาหารหลัก 4 มื้อและอาหารว่าง 4 มื้อ
2) สาขาวิชา สนับสนุนห้องปฏิบัติการ เอกสารและที่พัก
3. กำหนดการจัดค่าย

วันที่ 16 ส.ค. 59 จัดอบรมและติว ณ ห้อง 06-302 และห้อง 06-303
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน/จ่ายค่าลงทะเบียน
   (อาคาร 6 ชั้น 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์)
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด
09.00 – 10.15 น. รู้จัก Chrome book, Google Application
10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. การใช้งาน Google mail
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. การใช้งาน Google Drive
14.15 – 15.15 น. การใช้งาน Google Form
15.15 – 16.30 น. การใช้งาน Google Document
16.30 – 18.00 น. กิจกรรมนันทนาการ
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ
19.00 – 21.00 น. กิจกรรมติวและเตรียมตัวสอบ

วันที่ 17 ส.ค. 59 สอบแข่งขัน ประกาศผลและมอบรางวัล
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าสอบแข่งขัน ชี้แจงกติกาการสอบ
08.30 – 09.30 น. สอบภาคทฤษฎี 50 คะแนน
   ณ ห้อง 06-302, 06-303
09.30 - 10.00 น. รับประทานอาหารว่าง และย้ายสถานที่สอบไป
  ณ อาคาร 25 ตึกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2
10.00 – 12.30 น. แข่งขันภาคปฏิบัติ 50 คะแนน
1.2.30 – 14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 – 15.00 น. ประกาศผลการสอบและรับรางวัล
4. การแต่งกาย
วันที่ 16 ส.ค. 59 สวมใส่ชุดกีฬาโรงเรียน
วันที่ 17 ส.ค. 59 สวมใส่ชุดนักเรียน
หมายเหตุ
-    กลางคืนวันที่ 16 ส.ค. 59 สวมใส่ชุดลำลอง/ชุดนอน ควรเป็นกางเกง สวมใส่กระทัดรัด พร้อมใส่ออกกำลังกายตอนเช้าวันที่ 17 ส.ค. 59
-    เครื่องเขียน/ของใช้ส่วนตัวทุกอย่างให้นำมาเอง เช่น ปากกา สบู่ แปรงสีฟัน/ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ผ้าถุงอาบน้ำ หมอนเล็ก ฯลฯ
-    ยารักษาโรค (ถ้ามีโรคประจำตัว) กรุณาเตรียมมาเอง รวมทั้งแจ้งให้ผู้ดำเนินโครงการทราบล่วงหน้า

0 comments:

แสดงความคิดเห็น