วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประมวลภาพการเข้าร่วมประชุมสาขาคอมพิวเตอร์

ประมวลภาพการเข้าร่วมประชุมสาขาคอมพิวเตอร์
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องประชุมเล็ก คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

0 comments:

แสดงความคิดเห็น