วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประมวลภาพการเข้าร่วมอบรมกระบวนการเรียนการสอน ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประมวลภาพการเข้าร่วมอบรมกระบวนการเรียนการสอน
ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องประชุมสรรเสริญ ชั้น 4
คณะวิทยาการจัดการ

0 comments:

แสดงความคิดเห็น