วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

การประเมิน SAR ของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ (ค.บ.)

ประมวลภาพการประเมิน SAR ของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ (ค.บ.)
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2558

ณ ห้องประชุมเล็ก คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

0 comments:

แสดงความคิดเห็น