วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2558

                 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  องค์การบริหารนักศึกษา จัดโครการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชายแดนใต้    ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามาเปิดพิธีและคณาจารย์มาร่วมเปิดพิธี


                    โดยมีกิจกรรมการบรรยายโดย TengkuArifin Tengkucik ในหัวข้อ ประวัติศาสตร์ของชายแดนใต้ , (pidato) การกล่าวสุนทรพจน์และการขับร้องอนาชีดโดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทีม IT Hilang Berganti)0 comments:

แสดงความคิดเห็น