วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดค่ายอาสาพัฒนา

นักศึกษา ภาคคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
การจัดค่ายอาสาพัฒนา ณ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี            เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมกับนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดค่ายอาสาพัฒนา ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5

0 comments:

แสดงความคิดเห็น