วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 5

คณาจารย์ภาควิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
ได้เข้าร่วมประชุมพิธีเปิดกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 5


          เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 รองศาสตราจารย์เฉลิมยศ อุทยารัตน์ พร้อมด้วยฝ่ายดำเนินการด้านการจัดแสดงพิธีเปิดกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 5 ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมเตรียมการการจัดการแสดง ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 

                       
1 comments:

Unknown กล่าวว่า...

เครียดกันจัง

แสดงความคิดเห็น