วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 5

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 5      เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เฉลิมยศ อุทยารัตน์ คณาจารย์และนักศึกษาที่ดำเนินงานการจัดแสดงพิธีเปิดกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 5 ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมเตรียมการการจัดการแสดง ณ ดาดฟ้า อาคาร 5 1 comments:

Unknown กล่าวว่า...

ความสามัคคี คือ พลัง

แสดงความคิดเห็น