วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รบกวนกรอกข้อมูลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

รบกวนนักศึกษาที่กำหลังเรียนอยู่ โดยขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ฯ กรอกข้อมูลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในระหว่างการเรียนการสอน การใช้อินเตอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย
ลิงค์: https://docs.google.com/forms/d/13i4lFDTe0WjT0-WINPvGbT2YsfTsI8zD6tJuS8-Z2Is/edit?usp=sharing

0 comments:

แสดงความคิดเห็น