วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

อบรมนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 เรื่องการออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 เรื่องการออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล ในวันที่ 9-13 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 04-302

0 comments:

แสดงความคิดเห็น