วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

ร่วมยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ร่วมยินดีกับ.........นางสาง......และนาย........นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับรางวัล........ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วันที่ 20 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุมชั้น 5  อาคาร Student Union

0 comments:

แสดงความคิดเห็น