วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สาขาคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา

               
       สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนบ้านจาหนัน ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีกิจกรรมบริการให้ความรู้ด้านวิชาการแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งนักเรียนทั้งหมดออกเป็นฐานความรู้ 4 ฐาน คือ ฐานที่ 1 การใช้งานแท็ปเลต (Tablet) เป็นการเรียนรู้วิธีการใช้งานและรักษาเครื่องแท็ปเลตเบื้องต้น 


           ซึ่งรับผิดชอบโดยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฐานที่ 2 การทำที่คั่นหนังสือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำที่คั่นหนังสือ พร้อมทั้งได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (Mac) มาใช้ประกอบการทำกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งรับผิดชอบโดยหลักสูตรคอมพิวเตอร์ (คบ.) ฐานที่ 3 การ์ตูนแอนิเมชัน (Animation) เป็นการนำเสนอการ์ตูนแอนิเมชันที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นมาให้นักเรียนได้ชมกัน ยกตัวอย่างเช่น สื่อการ์ตูนแอนิเมชันรณรงค์ลดโลกร้อน รับผิดชอบโดยหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ฐานที่ 4 การใช้งานโปรแกรมเพนท์ (Paint) โดยมีนักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรเป็นวิทยากรร่วมกันในการสอนการใช้งานโปรแกรมเพนท์ และวิธีการลงสีให้สวยงาน รับผิดชอบโดยหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านจาหนันเป็นอย่างดี โดยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองหลังเสร็จกิจกรรมนักเรียนได้รับความรู้จากฐานต่างๆ อย่างสนุกสนาน ซึ่งในโอกาสต่อไปทางสาขาคอมพิวเตอร์จะร่วมจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ขึ้นอีก

2 comments:

Unknown กล่าวว่า...

เด็กคอมพิวเตอร์เก่งจังเนอะ....

038-IT กล่าวว่า...

อาจารเขาสอนมาดีไง อิอิ

แสดงความคิดเห็น