วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ศึกษาดูงานสาขาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2556

นักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ไปดูงานพร้อมกับหลักสูตรอื่นๆ ในสาขาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2557 ประกอบด้วยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โดยหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าดูงานที่  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA: Provincial Electricity Authority) และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT: Expressway Authority of Thailand)

0 comments:

แสดงความคิดเห็น