วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อบรมปฏิบัติการการประยุกต์ใช้งาน Google Apps


            เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้งาน Google Apps" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดยคุณมูฮามะ มะสง หัวหน้างานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีศิษย์เก่าจากทุกหลักสูตรและบุคลลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

0 comments:

แสดงความคิดเห็น