วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

การร่วมอบรมและประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ประมวลภาพการร่วมอบรมและประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
แผนประกันคุณภาพการศึกษา การขับเคลื่อนตัวชี้วัดใหม่

และตัวชี้วัดด้านการบริหารคณะ

0 comments:

แสดงความคิดเห็น