วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาชาววิทยาศาสตร์ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาชาววิทยาศาสตร์
และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558

ณ ศูนย์แม่ลานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

0 comments:

แสดงความคิดเห็น