วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ

ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
แก่นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร


0 comments:

แสดงความคิดเห็น