วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การดำเนินงานการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

ประมวลภาพการดำเนินงานการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์

0 comments:

แสดงความคิดเห็น