วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การจัดทำเกียรติบัตรสำหรับการแข่งใน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

ประมวลภาพการจัดทำเกียรติบัตรสำหรับการแข่งใน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องประชุมเล็ก คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

0 comments:

แสดงความคิดเห็น