วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

มรย.วิชาการ 58 คลังปัญญาชายแดนใต้สู่สากล

ประมวลภาพการเข้าร่วมพิธีเปิด มรย.วิชาการ 58 คลังปัญญาชายแดนใต้สู่สากล
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

0 comments:

แสดงความคิดเห็น