วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประมวลภาพการเข้าจัดบูทกิจกรรมสาธิตหุ่นยนต์ Lego EV3

ประมวลภาพการเข้าจัดบูทกิจกรรมสาธิตหุ่นยนต์ Lego EV3
ในงาน มรย.วิชาการ 58 คลังปัญญาชายแดนใต้สู่สากล
ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม พ.ศ.2558

ณ บริเวณลานด้
านข้างตึกอาคาร 25 (ICT)

0 comments:

แสดงความคิดเห็น