วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

ประมวลภาพการเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2558

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

0 comments:

แสดงความคิดเห็น