วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การแข่งขันการนำเสนอการบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา ปี2558

โดยทางคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราขภัฏยะลา ได้จัดการแข่งขันการนำเสนอการบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา เนื่องในงาน มรย. วิชาการ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558  ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558

ซึ่งเป็นที่น่ายิ่งดีสำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัล ชมเชยการนำเสนอการบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา ในครั้งนี้ด้วย


โดยมี อาจารย์พิมลพรรณ  ลีลาภัทรพันธุ์ เป็นที่ปรึกษา


0 comments:

แสดงความคิดเห็น