วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม NetSupport

ประมวลภาพการเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม NetSupport
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2558
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์

0 comments:

แสดงความคิดเห็น