วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

ค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเตรียมจัดค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมให้ความรู้และทำการสอบแข่งขันวัดความรู้ การใช้งาน Google Apps. จำนวน 56 คน เป็นพี่เลี้ยงจัดค่ายบริการวิชาการให้ความรู้และสอบแข่งขันให้เยาวชน จำนวน 35 คน โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาร่วมเป็นวิทยากร และดูแลค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559

0 comments:

แสดงความคิดเห็น