วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

ร่วมแสดงความยินดีกับนายอุสมาน ยะโก๊ะ


ร่วมแสดงความยินดีกับนายอุสมาน ยะโก๊ะ นักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติบัตรในการเข้าสอบแข่งขัน MOS (Olympic Thailand Competition 2016) โปรแกรม Power Point 2013 โดยได้คะแนน 580 คะแนน จากที่กำหนดไว้ 700 คะแนน โดยมีอาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาได้ประสบการณ์ในการสอบแข่งขันระดับนานาชาติที่ใช้ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้แนวทางในการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการที่สอดคล้องกับหลักหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งนักศึกษาได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย


1 comments:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณครับสำหรับโอกาสในวันนั้น

แสดงความคิดเห็น