วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 2/2557
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

0 comments:

แสดงความคิดเห็น