วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานของสาขาคอมพิวเตอร์

ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานของสาขาคอมพิวเตอร์
ในส่วนของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างวันที่ 1 - 6 มิถุนายน พ.ศ.2558
ณ กรุงเทพมหานคร

0 comments:

แสดงความคิดเห็น