วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประมวลภาพการเข้าร่วมประชุมสาขาคอมพิวเตอร์

ประมวลภาพการเข้าร่วมประชุมสาขาคอมพิวเตอร์
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558

ณ ห้องประชุมเล็กคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

0 comments:

แสดงความคิดเห็น