วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การเข้าสอบโครงงานนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประมวลภาพการเข้าสอบโครงงานนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2558
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์0 comments:

แสดงความคิดเห็น