วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

แสดงความยินดีในวันซ้อมใหญ่พิธีรับปริญญา ของบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558

ประมวลภาพการเข้าร่วมแสดงความยินดีในวันซ้อมใหญ่พิธีรับปริญญา
ของบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2558

ณ หน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

0 comments:

แสดงความคิดเห็น